pralnica

pralnica
• washing machine

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • prálnica — e ž (ȃ) prostor za pranje: v kleti je bila pralnica in drvarnica // podjetje, delavnica za pranje, čiščenje: oddati perilo v pralnico; pralnica avtomobilov / samopostrežna, servisna pralnica ♦ mont. obrat za ločevanje koristnih rudnin ali… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ávtoprálnica — in ávto prálnica e ž (ȃ ȃ) delavnica za pranje, čiščenje avtomobilov, zlasti osebnih: k servisu so priključili še avtopralnico …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • perílnica — e [prvi pomen tudi u̯n] ž (ȋ) 1. priprava v obliki nagnjene deske, ob katero se udarja s perilom pri izplakovanju; perilnik: stala je ob perilnici in udarjala z rjuho po njej 2. star. pralnica: hiša ima veliko perilnico in sušilnico / dela v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • períšče — 1 a s (í) kraj, prostor, kjer se pere: oditi na perišče; perišče na bregu reke / pralnica avtomobilov ima dve perišči 2 a s (í) star. prgišče: zajeti vodo v perišče / dala ji je dve perišči moke / vseh vas je le za perišče …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sêrvisen — sna o prid. (ȇ) nanašajoč se na sêrvis: servisni delavci; servisna dejavnost / servisna delavnica / servisna služba; servisno vzdrževanje naprav / servisna pralnica servis za pranje perila ♦ teh. servisna jama v tla narejen prostor za… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • umiválnica — e ž (ȃ) 1. prostor za umivanje: umivalnice in pralnice so v kletnih prostorih / umivalnica za avtomobile pralnica 2. star. umivalnik, umivalna skleda: naliti vodo v umivalnico …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”